>> Rumen

Rumen
Rumen

HOW IT'S USED:
Rumen PH' ini normal düzeye getirerek rumen fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcı olur.
KULLANIM ŞEKLİ:
MG Rumen (2-3) 1,5 It. ılık suda çözülerek içirilir veya yemlerine karıştırılarak kullanılır.
PRODUCT SECURITY INFORMATION:
Store it away from herbicides, pesticides and fertilizers in order to avoid contamination. Açılmış ambalajları kısa sürede kullanınız ve ağızlarını kapalı tutunuz.Hedef türler haricinde kullanılması tavsiye edilmez.
STORAGE:
It should be stored in cool, dry, light and moisture-free environments.
Rumen