>> Mg Eddi Clavus

Mg Eddi Clavus
Mg Eddi Clavus

HOW IT'S USED:
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bağlayıcı ile birlikte biotin, organik iyot ve organik çinko ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanmış premikstir.
KULLANIM ŞEKLİ:
1 Ton yeme 10 kg, 1 torba yeme 500 gr, ayrıca; Besi Sığırları, İnek ve Düvelere 100 gr, Koyun ve Keçilere 40 gr günlük yemlerine karıştırılarak kullanılır.
PRODUCT SECURITY INFORMATION:
Store it away from herbicides, pesticides and fertilizers in order to avoid contamination. Use any opened packages quickly and leave the packages closed if you're not using them. Using it on any unintended species is not recommended.
STORAGE:
It should be stored in cool, dry, light and moisture-free environments.
Mg Eddi Clavus