>> Starmix

Starmix
Starmix

KULLANIM AMACI:
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bağlayıcı ile birlikte canlı maya, inaktif maya, vitamin ve iz mineral ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanmış premikstir.
KULLANIM ŞEKLİ:
1 ton yeme 1 O kg, 1 torba yeme 500 gr, ayrıca; 1 Sığıra 100 gr, 4 Buzağıya 100 gr, 1OKoyun-Keçiye100 gr, 20 Kuzu-Oğlağa 100 gr, günlük yemlerine karıştırılarak verilir.
ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİLERİ:
Tarım ilaçları ve gübrelerinden uzakta muhafaza ederek bulaşmasını engelleyiniz.
Açılmış ambalajları kısa sürede kullanınız ve ağızlarını kapalı tutunuz. Hedef türler haricinde kullanılması tavsiye edilmez.
DEPOLAMA ŞEKLİ:
Serin, kuru, ışıksız ve rutubetsiz ortamlarda depolanmalıdır.
Starmix